Xử lý lỗi không thể khởi động Zennobox

I. Xóa phần mềm Zennobox trong máy tính

Làm theo hình:

II. Cài lại phần mềm theo hướng dẫn

Tham khảo link hoặc video:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *