Cách giảm dung lượng ảnh tối da khi chọn Upload ảnh lên host/vps

Bạn chọn một bài trên website của mình rồi Chuột phải > Inspect (vào 1 hình ảnh bạn cho là hiển thị kích thước oke) > xem Rendered size kích thước bao nhiêu. Ở ví dụ trong hình là 600×400.

Lúc này bật Input Setting của Zeno Auto Content, chỉnh Resize ảnh = 700 px  (đây là chiều rộng), tức là nếu ảnh ở site khác lấy về có kích thước gốc > 700 ví dụ như 1000px, 2000px… thì đều sẽ resize về kích thước 700px này, tiết kiệm rất nhiều dung lượng lưu trữ nhưng  vẫn hiển thị hình ảnh chất lượng ổn.

Ở ví dụ này ảnh ở site bạn chỉ cần kích thước chiều rộng 600px là hiển thị tốt thì khi resize ảnh cào về 700px thì sẽ hiển thị oke, tương tự nếu site bạn hiển hình ảnh tốt ở chiều rộng 800 thì có thể resize ảnh với kích thước từ 800-1000 tùy nhu cầu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *