Cách sử dụng Api Chatgpt siêu rẻ trên Zeno Auto Content

Hiện nay tài khoản 120$ đã khá đắt và dễ die, nên để có thể sử dụng Api giá rẻ thì ta sẽ sử dụng tài khoản 5$, tuy nhiên tk này thường hay nhanh hết credit và bị giới hạn yêu cầu (3 request/phút). Do đó Zeno Auto Content đã có  tính năng xoay Api để xài hết Api này thì lấy Api khác để xài.

Bạn có thể mua api key 5$ tại địa chỉ: https://taphoammo.net/gian-hang/tai-khoan-openai-chatgpt-co-120-api_775140 chỉ với 3k/key tính ra quá rẻ.

Bước 1: Nhập danh sách Openai Api key 5$ vào file openai_api.txt, mỗi key là một dòng.

Bước 2: Check tính năng xoay Api.

Ở đây khi chạy nhiều template thì mỗi template sẽ sử dụng 1 api key trong danh sách, khi api hết credit thì tự động lây api khác thay thế cho nên luôn duy trì số key >= số template nhé. Key bị lỗi hay hết credit sẽ lưu vào file openai_api_error.txt có thể vào file để kiểm tra.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *