Cách đăng bài lên Blogger (Blogspot) qua email bằng Zeno Auto Content

 

Trước tiên bạn cần cài đặt EMAIL để gửi mail:

Hướng dẫn dành cho Gmail

Trước tiên bạn cần lấy mật khẩu ứng dụng trong gmail.

Truy cập https://myaccount.google.com/ -> Bảo mật -> Xác minh 2 bước -> điền mật khẩu -> kéo xuống dưới cùng chọn Mật khẩu ứng dụng -> Chọn ứng dụng Khác (điền tên zeno) -> Tạo.

 

Cuối cùng sẽ có Mật khẩu ứng dụng.

 

Tiếp theo mở Zennobox -> Setting -> Chọn Default -> Edit và điền thông tin tài khoản của bạn.

Vào blogger https://www.blogger.com/ -> chọn blog -> Cài đặt -> chọn Đăng băng Email -> đặt tên chuỗi email gửi bài đến blogger.

Tiếp theo:

  1. Platform chọn Blogger.
  2. Điền subdomain blogger có dạng: abcd.blogspot.com (trước đó hãy nhân bản thư mục test.com và đổi tên thành subdomain đó nhé)
  3. Điền email để gửi bài blogger ví dụ: tranchung.posttoblogger@blogger.com

Bấm Oke -> Start tool.

Khi đăng bài lên blogger BẠN SẼ:

  • Không cần điền username, mật khẩu, Application Password; chỉ cần điền sub domain blogger và Email để gửi bài blogger
  • Không giữ được url bài gốc, không điền được danh mục (vì blogger dùng label)
  • Hình ảnh không được upload (bao gồm thumb và ảnh trong nội dung, dùng ảnh gốc)
  • Tương tự không thể resize ảnh và watermark

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *