Cách viết bài mới siêu dài 3000 – 5000 từ bằng Zeno Auto Content sử dụng Chatgpt

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Zeno Auto Content để viết bài mới dựa theo danh sách từ khóa. Bài viết mới này sẽ khá dài thông thường từ 2000 – 10000 từ tùy độ bao quát của từ khóa.

Bước 1: Điền danh sách từ khóa vào file: 2. list_keyword_crawl , từ khóa không nên chi tiết vì sẽ không viết được bài dài, ví dụ: cách chăm sóc da nhờn, du lịch đà lạt nên đi đâu,… là oke.

Bước 2: mở Input setting -> tại mục Cào theo/Viết mới chọn Viết mới. Các mục khác là cấu hình tùy chọn có thể tham khảo các thông số khác.

Mẫu cấu hình viết mới ví dụ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *