Các mẫu Setting trong Zeno Auto Content

Upload ảnh và đăng bài lên WordPress bằng API

Thông thường áp dụng cho website sử dụng VPS. Điền vào các trường khoanh đỏ, với Phương thức upload hình ảnh có thể để “2-API, Không Upload – Upload thumb, Không upload tất cả” và Đăng bài bạn để API, không cần điền Mật khẩu (trường hợp bạn muốn phương pháp Post dự phòng bằng XML thì có thể điền mật khẩu).

Upload ảnh và đăng bài lên WordPress không sử dụng API WordPress

Thông thường áp dụng cho website xài Hosting. Điền vào các trường khoanh đỏ như hình có thể không cần điền vào Application Password, tuy nhiên sử dụng cách đăng này sẽ chậm và tốn tài nguyên hệ thống hơn.

Các tùy chọn cần sử dụng GPT Api

Nếu bạn cào bài không có sử dụng API key hoặc API hết hạn thì hãy tắt hoặc để trống các tùy chọn bên dưới. Lưu ý chế độ Rewrite chuyển thành Không rewrite.

Cào bài không rewrite với tốc độ tối đa (<7s/bài)

Muốn cào bài copy đạt tốc đa thì nên sử dụng VPS để Đăng bài bằng API có thể chạy được, tắt tất cả các tùy chọn khác và chỉnh các tùy chọn khoanh đỏ. 2 khâu tốn thời gian là upload ảnh và Rewrite, chỉ cần tắt 2 chế độ đó là bài 17k từ cũng có thể đăng trong vòng 7s.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *