Tăng cường độ tin cậy của liên kết

Giới thiệu

Bài viết này sẽ giới thiệu về cách cải thiện độ tin cậy của liên kết giữa các trang trên web. Trên cơ bản, người đọc thường tìm kiếm sự tin tưởng trong văn bản gốc của liên kết và sự phù hợp của nội dung trên hai bên của liên kết. Bài viết cũng nhắc đến việc Google tham chiếu đến sự tin cậy về các sự kiện và thông tin trên web, nhưng cách sử dụng khác nhau.

Tìm hiểu về độ tin cậy

Trong bối cảnh này, “độ tin cậy” có nghĩa là khả năng người đọc tiếp tục theo dõi các liên kết trên một trang web miễn là họ tin tưởng vào nội dung trên phía bên kia của liên kết đó. Từ “độ tin cậy” xuất hiện trong nội dung ngữ nghĩa mới trên web. Điều này đã được tập trung nhiều trong bài viết: Xem xét tiêu đề và văn bản gốc liên quan khi thu thập thông tin về một thực thể nhất định. Tuy nhiên, bài viết đó không trực tiếp nói về việc cải thiện độ tin cậy của liên kết mà là về độ tin cậy của những sự kiện được áp dụng cho một thực thể cụ thể.

Cải thiện độ tin cậy trong liên kết

Việc xây dựng độ tin cậy như vậy vào liên kết hoặc các sự kiện và thực thể cũng như các mối liên kết giữa các trang trên một trang web có thể là một phần quan trọng của cấu trúc của một trang. Điều này có thể quyết định mức độ sâu mà một người đọc có thể du lịch trên trang web, điều quan trọng để cải thiện độ tin cậy của liên kết.

Danh sách các bài viết SEO

Bài viết đề cập đến một danh sách các bài viết SEO nổi tiếng và tác giả hy vọng sẽ xuất bản thêm nhiều bài viết như vậy trong tương lai.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *