Google Search hiện có thể lập chỉ mục các tệp CSV

Google Search có thể hiện index các file CSV

Google Search vừa thêm vào danh sách các loại file có thể index được bởi Google trong tài liệu hỗ trợ của mình rằng nó hiện có thể index các file Comma-Separated Values (.csv). Tôi đã xác nhận với John Mueller của Google rằng đây không chỉ là một cập nhật tài liệu hỗ trợ mà là một cập nhật mới cho Google Search về khả năng index.

Chi tiết hơn

Tôi đã nhận thấy cập nhật này vào buổi sáng trong tài liệu hỗ trợ và ban đầu tôi tự hỏi liệu đây có phải là một tính năng mới ngoài việc chỉ là một cập nhật cho tài liệu hỗ trợ vì mục đích làm rõ. Tôi đã liên hệ với John Mueller và ông đã xác nhận với tôi trên Twitter rằng đây là chức năng mới được thêm vào Google Search:

Mới hoàn toàn, không chỉ là tài liệu mới :).

Thay đổi trong tài liệu. Đây là dòng mới được thêm vào tài liệu hỗ trợ:

Csv

Thêm nhiều thay đổi. Phiên bản tháng ba của trang trợ giúp đó không liệt kê CSV là một loại file, nhưng cũng không có hai phần sau:

  • Các định dạng video khác nhau: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DivX, M2V, M3U, M3U8, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, OGV, QVT, RAM, RM, VOB, WebM, WMV và XAP
  • Các định dạng hình ảnh khác nhau: BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP và SVG

Tôi rất chắc chắn rằng Google đã có thể index các định dạng hình ảnh đó và hầu hết, nếu không phải tất cả, các định dạng video đó. Vì vậy, đó chỉ là một làm rõ trong các phần đó. Nhưng định dạng CSV là mới về thực tế chức năng.

Tại sao chúng ta quan tâm

Nếu bạn có các file CSV trên web, Google hiện có thể index các file đó. Điều này có nghĩa là Google Search có thể hiển thị các file CSV trong kết quả tìm kiếm khi liên quan đến truy vấn. Nếu bạn không muốn file CSV của bạn xuất hiện trong Google Search, hãy đảm bảo bạn không cho phép Google index các file đó.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *