Công cụ Facebook Auto UpPost

PHẢI ĐỌC - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOOL

1. Cài extension UI.VISION.

2. Mở extension và làm theo các hình bên dưới.

3. Điền các thông tin và click button Up Comment để tool chạy

Lưu ý:
– Chuyển facebook về tiếng việt nhé.
– Tool sẽ chiếm chuột khi thực hiện comment do hoạt động trên trình duyệt hiện tại.


Có thể nhập nhiều link bài cần up.

Bình thường là chạy theo thứ tự, Random là kết hợp 3 comment để ra 1 comment khác.


Chọn Văn bản/Emoji thì điền nội dung comment, chọn Hình ảnh thì điền folder và chọn ảnh từ folder đó.


Mỗi comment là emoji hoặc text được phân cách bởi “|”.


Copy đường dẫn folder chứa hình trên máy tính.


Tool luôn lưu lại cấu hình của lần chạy mới nhất.